Tarihçe

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde, İstanbul’un ticari hayatında 2 asrı geçen bir sürede, Ellialtıoğlu ailesinin yaptığı yardımlar, Ahmed Efendizade , Faik Mühürdar, Ellialtı Ahmed Efendi ve oğlu Alaiyeli Hacı Mehmed Arif Efendi ile  gelişerek “Halka hizmet, Hakk’a hizmet” felsefesi ile çeşitli ibadethaneler, eğitim kurumları, sağlık kurumları, su yolları, sarnıçlar gibi bir çok kalıcı eserler vücuda getirmişlerdir. Zaman ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde toplum hizmeti ifa etmişledir. Eğitime önem verip yüzyıllar boyu karşılıksız verilen eğitim bursları ile dini mekan yapımı, tamiri, tadili, eğitim ve hac görevinde karşılıksız destekler vermiş, ekonomik alanda; peştamal verme, işyeri tahsisi, çıraklık eğitimi ile yapılan bir çok nakdi ve ayni yardımların yanı sıra devlete verilen üst düzey vergilerle de ekonomiyi desteklemişlerdir. Devletin bağımsızlığı için savaşarak şehitler vermiş, gazilik ünvanı almışlardır.   
     
Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin üst düzey yönetimine gelmiş ve Türkiye’nin kaderine yön veren  kişilerin yetiştirilmesine ve dolayısı ile ülke bağımsızlığına katkı sağlamışlardır. Aile büyüklerimiz Ahmet Kamil Ellialtıoğlu ve Fatma Perran Ellialtıoğlu’nun istekleri doğrultusunda 2 asırdır yapılan bu hizmet ve destekler, kurucularımız Ahmet Feyzi Ellialtıoğlu ve Zerrin Ellialtıoğlu tarafından kurumsallaşıp vakıflaştırılmıştır. Ahmet Feyzi Ellialtıoğlu ve Zerrin Ellialtıoğlu tüm mal varlıklarını, kurdukları vakfa bağışlayarak, bu mukaddes vazifeyi tamamlamışlardır.